Personlig assistans

Personlig assistans hittar du hos:

Personlig assistans

Vi erbjuder individuellt anpassad assistans som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill.

Personlig assistans där varje människa är unik

Livihopgruppens syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.
Varje relation mellan assistent och kund är unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Tel: 010 - 15 15 900

Email: info@livihopgruppen.se