Atlas Assistans

”Vi lovar bara det vi kan hålla!”
Atlas arbetar utifrån en stark ideologisk värdegrund, med fokus på varje persons självbestämmande.
Trygghet och transparens skapas genom full insyn via nätbaserade lösningar för administrativa delar och ekonomisk rapportering, tillsammans med personlig kontakt.

Kontakt

Atlas Assistans AB
Sicklastråket 3, 131 54 Nacka
Tel: 08-400 200 22
E-post: info@atlasassistans.se

Webb: atlasassistans.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter