Bamu AB

Bamu grundades 2013 som personalägt bolag under namnet BAMU Uppsala AB. Bamu erbjuder anpassat gruppboende som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill. Bamu driver för närvarande sju LSS-boenden i Uppsala kommun. 

Kontakt

Bamu AB
Libro Ringväg 27, 3 tr, 752 28 Uppsala
Tel: 018-418 89 60
E-post:  info@bamuab.se

Hemsida: www.bamuab.se  

 

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter