Bogruppen i Östergötland AB omsätter idag ca 90 miljoner tillsammans med dotterbolag. Det har gjorts förvärv och  incromesaffärer under 2018 som inte syns på omsättningen i bokslutet för senaste bokslutsperioden. Sedan har också räkenskapsår flyttats för att alla bolag ska få samma bokslutsperiod.

Bogruppen har tre verksamhetsgrenar. Stödboenden, Familjehem samt HVB.

Stödboendeverksamheten finns i bolaget Bogruppen i Östergötland AB och består av tre avdelningar i Norrköping, Stockholm och Åre med en omsättning på drygt 43 miljoner på årsbasis.

Stockholms och Åreverksamheten förvärvades av Bogruppen i januari respektive juli 2018.

Familjehemsverksamheten finns i Bogruppen familjehem i Sverige AB och består av två avdelningar i olika delar av Mellansverige med Stockholm/Uppsala och Norrköping som bas. Den omsätter 36 miljoner på årsbasis.

Familjehemsverksamheten förvärvades i juni 2018 till Bogruppen i Östergötland AB men flyttades sedan genom en intern inkråmsaffär till ett rent familjehemsbolag som köptes i augusti 2018. Det bolaget heter idag Bogruppen familjehem i Sverige AB.

HVB-verksamheten finns i Bogruppen HVB i Sverige AB och består i dagsläget av en verksamhet utanför Stockholm och omsätter drygt 10 miljoner på årsbasis.

Den förvärvades i juni 2018.

Kontakt

Bogruppen
Importgatan 24
602 28 Norrköping

Växel/jour dygnet runt:
010-17 55 700

 

Webb: bogruppen.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter