Livihop

Livihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.
Varje relation mellan assistent och uppdragsgivare är därför unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Kontakt

Livihop Stockholm
Besöksadress: Sicklastråket 3, 131 54 Nacka

Postadress: Box 71, 131 07 Nacka

Tel: 010-15 15 900
E-post: info@livihop.se

Webb: Livihop.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter