Levihop

Levihop erbjuder anpassat gruppboende som underlättar för människor med funktionsvariationer att leva det liv de vill. Levihop driver för närvarande nio LSS-boenden i Uppsala kommun. Levihop grundades 2013 som personalägt bolag under namnet BAMU Uppsala AB.

Kontakt

Levihop AB
Libro Ringväg 27, 3 tr, 752 28 Uppsala
Tel: 018-418 89 60
E-post: info@levihop.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter