Livihop

Livihops syn på personlig assistans är enkel: alla har rätt till ett bra liv. Vi vet att det finns lika många personligheter som det finns människor, och att var och en har sina behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar.
Varje relation mellan assistent och uppdragsgivare är därför unik, och vi är övertygade om att människor med engagerade assistenter får en bättre personlig assistans och därigenom möjlighet till förbättrad livskvalitet.

Kontakt

Livihop Stockholm (Huvudkontor)
Sicklastråket 3, 131 54 Nacka
Tel: 010-15 15 900
E-post: info@livihop.se

Livihop Köping
Mästaregatan 5, 731 50 Köping
Tel: 010-15 07 226
E-post: malin.tered@livihop.se

Livihop Eskilstuna
Vretaslingan 26, 63369 Skogstorp
Tel: 070-572 77 36
E-post: fredrik.edberg@livihop.se

Livihop Dalarna
Slätta Centrum 6 C, 79174 Falun
Tel: 023-232 00
E-post: maria.hagman@livihop.se

Livihop Uppsala
Libro Ringväg 27, 752 28 UPPSALA
Tel: 010-15 15 900
E-post: info@livihop.se

Livihop Norrköping
Importgatan 24, 602 28 Norrköping
Tel: 010-15 15 900
E-post: info@livihop.se

Webb: Livihop.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter