Kontakt

Detta är huvudkontor för hela Livihopgruppen, här sitter de flesta som arbetar i det vi kallar för ”RODRET”.

Livihopgruppen

Besöksadress:

Sicklastråket 3

131 54 Nacka

Postadress:

Box 71

131 07 Nacka

Tel: 010-15 15 900
E-post: info@livihop.se

Webb: www.livihop.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter