Kontakt

Vi har en uttalad ambition att växa till en position som Sveriges ledande assistansbolag. För oss är den primära drivkraften bakom denna ambition att nå en position där vi kan bli en påverkansfaktor och garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans. Vi växer därför kontinuerligt genom förvärv av välskötta bolag som delar vår syn på kvalitet och på vilken roll personlig assistans spelar för individen och samhället.

Livihopgruppen
Sicklastråket 3, 131 54 Nacka
Tel: 010-15 15 900
E-post: info@livihop.se

Webb: livihopgruppen.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter