Svea Assistans

Vår syn på assistans är att alla som väljer Svea Assistans som sin anordnare är företagets kunder och inte “vårdtagare”, “brukare” eller någon annan märklig benämning. Vi ser oss själva som ett serviceföretag där kunden köper en tjänst vilket i sig betyder att det är kundens krav och önskemål som styr.

Kontakt

Svea Assistans KB
Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma
Tel: 010-190 14 00
E-post: info@sveaassistans.se

Webb: sveaassistans.se

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter