Castors syn på personlig assistans är enkel

Vi tror på alla människors lika värde. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Vår uppgift att ta bort så många barriärer som möjligt för att skapa ökad livskvalitet utifrån varje persons förutsättningar och funktionsvariationer.

Adress:

Gamla Storgatan 6
386 31 Färjestaden

Webb: castorassistans.se

0485-415 57/ 070- 495 60 88

 

Läs om vårt kvalitetsledningssystem Policy för behandling av personuppgifter