Affärside och mål

Affärside och mål

Livihopgruppens affärsidé är att hjälpa våra kunder att skapa maximal nytta av de bidrag de är berättigade till. Genom transparens och individanpassade lösningar kan vi erbjuda personlig assistans och boende av högsta kvalitet, samtidigt som vi genom ökande volymer och effektiv administration skapar finansiell stabilitet och kan bedriva verksamheten med marginaler som är acceptabla för såväl samhälle som ägare.

Vårt övergripande mål är att alla individer ska ha rätten att leva som de vill. Genom att erbjuda högkvalitativ assistans till personer med behov ges dessa förutsättningen att kunna koncentrera sig på det väsentliga i livet. Bolaget avser att bistå fler kunder att uppnå detta genom att fortsätta förstärka organisationen genom förvärv. En större organisation med fokus på individens bästa, grundlägger att individer med funktionsnedsättning har bättre tillgång till hjälp och får samma utgångsläge som andra i samhället.

Finansiella mål:

TILLVÄXT

Livihopgruppen har som mål att nå en omsättning om 1 miljard SEK 2022. Målet ska uppnås via såväl ­organisk tillväxt som förvärv.

LÖNSAMHET

Livihopgruppens tillväxt ska ske under lönsamhet. EBITDA-marginalen ska över tid uppgå till åtta procent.

MARKNADEN

Livihopgruppens målsättning är att vara ett av Sveriges ledande omsorgsbolag 2021.