Affärside och mål

Livihops affärsidé är att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa maximal nytta av de assistansbidrag de är berättigade till. Genom transparens och individanpassade lösningar kan vi erbjuda personlig assistans av högsta kvalitet, samtidigt som vi genom ökande volymer och effektiv administration skapar finansiell stabilitet och kan bedriva verksamheten med marginaler som är acceptabla för såväl samhälle som ägare.

Vårt övergripande mål är att alla individer ska ha rätten att leva som de vill. Genom att erbjuda högkvalitativ assistans till personer med funktionsnedsättning ges dessa förutsättningen att kunna koncentrera sig på det väsentliga i livet. Bolaget avser att bistå fler uppdragsgivare att uppnå detta genom att fortsätta förstärka organisationen genom förvärv. En större organisation med fokus på individens bästa, grundlägger att individer med funktionsnedsättning har bättre tillgång till hjälp och får samma utgångsläge som andra i samhället.