Livihopgruppen i korthet

Grunden i vår verksamhet är en tydlig ambition att bidra till ett enklare liv och en högre livskvalitet för våra uppdragsgivare. Vi har på mindre än sex år gått från att vara ett mindre assistansbolag till en av Sveriges största och ledande privata utförare av personlig assistans.

Livihopgruppen erbjuder personlig assistans till individer med funktionsnedsättning. Vi har uppdragsgivare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Sammantaget ansvarar vi idag för att bistå över flera hundra uppdragsgivare, i en stor del av Sveriges kommuner, med att skapa en så väl fungerande vardag som möjligt. Livihopgruppen har tillstånd att erbjuda assistans i hela Sverige och vår verksamhet är idag fördelad på flera dotterbolag som tillsammans har lokalkontor som täcker geografiskt större delen av Sverige. Men vår ambition stannar inte där.

Storlek ger tyngd

Vi arbetar utifrån en tydlig tillväxtstrategi, där målet är att på ett par års sikt kunna etablera oss som ett av Sveriges största bolag inom personlig assistans. För oss är den primära drivkraften bakom vår tillväxtambition att nå en position där vi kan bli en påverkansfaktor och garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans. Ju större vi är, ju högre kvalitet vi erbjuder till så många uppdragsgivare som möjligt, desto mer blir vår röst värd. Vi tror att det är viktigt att vi och branschens övriga aktörer genom transparens och kvalitet aktivt värnar om rätten till personlig assistans.

 

Lokalt engagemang

Vi tror att de bästa besluten fattas lokalt av de personer som är närmast uppdragsgivarna och bäst känner till deras behov. Därför är Livihopgruppen en decentraliserad organisation med stort lokalt ansvar. Att dotterbolagen drivs självständigt bidrar till hög flexibilitet, kvalitet och en bibehållen entreprenörsanda.

 

Att våra bolag har stor frihet gör det möjligt att bibehålla varje bolags särprägel och den profil som grundlagt goda relationer med uppdragsgivare, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att bibehålla ett positivt entreprenörskap i gruppen. Dessutom är våra verksamhetsansvarigas självbestämmande en viktig faktor för att behålla våra nyckelpersoner. Förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av vår grupp. Däremot lägger vi som ägare stor vikt vid styrning och uppföljning av kvalitetsarbete och ekonomiadministration, samt att säkerställa likviditet och finansiell stabilitet.