Gruppen i korthet

Livihopgruppen i korthet

Grunden i vår verksamhet är en tydlig ambition att bidra till ett enklare liv och en högre livskvalitet för våra kunder. Vi är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och olika typer av boendestöd.

Livihopgruppen erbjuder personlig assistans till individer med funktionsnedsättning. Vi har kunder i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Sammantaget ansvarar vi idag för att bistå över flera hundra kunder, i en stor del av Sveriges kommuner, med att skapa en så väl fungerande vardag som möjligt. Livihopgruppen har tillstånd att erbjuda assistans i hela Sverige och vår verksamhet är idag fördelad på flera dotterbolag som tillsammans har lokalkontor som täcker geografiskt större delen av Sverige. Men vår ambition stannar inte där.

Storlek ger tyngd

Vi arbetar utifrån en tydlig tillväxtstrategi, där målet är att på ett par års sikt kunna etablera oss som ett av Sveriges största bolag inom personlig assistans. För oss är den primära drivkraften bakom vår tillväxtambition att nå en position där vi kan bli en påverkansfaktor och garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans. Ju större vi är, ju högre kvalitet vi erbjuder till så många kunder som möjligt, desto mer blir vår röst värd. Vi tror att det är viktigt att vi och branschens övriga aktörer genom transparens och kvalitet aktivt värnar om rätten till personlig assistans.

 

Lokalt engagemang

Vi tror att de bästa besluten fattas lokalt av de personer som är närmast kunderna och bäst känner till deras behov. Därför är Livihopgruppen en decentraliserad organisation med lokalt ansvar. Att dotterbolagen drivs självständigt bidrar till hög flexibilitet, kvalitet och en bibehållen entreprenörsanda.

 

Att våra bolag har stor frihet gör det möjligt att bibehålla varje bolags särprägel och den profil som grundlagt goda relationer med kunder, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att bibehålla ett positivt entreprenörskap i gruppen. Dessutom är våra verksamhetsansvarigas självbestämmande en viktig faktor för att behålla våra nyckelpersoner. Förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av vår grupp. Däremot lägger vi som ägare stor vikt vid styrning och uppföljning av kvalitetsarbete och ekonomiadministration, samt att säkerställa likviditet och finansiell stabilitet.

Våra mål:

  • Vara en seriös och etisk verksamhet
  • Erbjuda den bästa kundupplevelsen till våra kunder inom vår bransch
  • Vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom omsorg
  • Vi vill kunna erbjuda innovativa lösningar på marknaden för att förenkla våra kunders liv och vardag
  • Växa organiskt och via förvärv i en stadig takt
  • Värna om intentionerna i LSS