Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet användas för att:

  • Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
  • Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Vi genomför förutom egenkontroller även olika undersökningar varje år där vår Nöjd Kund Index (NKI) redovisas på vår hemsida. För att få veta mer läs Nöjd kund index på vår hemsida. Vi har även rutiner för att ta emot klagomål och synpunkter från uppdragsgivare, anhöriga och medarbetare. Vi har också granskats av Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket vid både föranmälda och oanmälda inspektioner. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Policy behandling av personuppgifter:

Policy för behandling av personuppgifter

Information

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen som förkortas GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom Sverige och EU. Med fokus på ett ökat integritetsskydd reglerar den behandling och hantering av personuppgifter.

På Livihop värnar vi om en hög nivå av skydd för våra uppdragsgivares och vår personals integritet. Därför vill vi informera er om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera era personuppgifter.

För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@livihop.se eller ring till oss på 010-15 15 900. Har du några andra frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på det ovanstående numret. 

Samtycke

När ni lämnade er e-postadress till oss samtyckte ni till att vi mejlar er vårt nyhetsbrev och att er lönespecifikation skickas med e-post.

Vi vill med detta brev försäkra oss om att vi får fortsatt förtroende från er att skicka viktig information om vad som händer hos oss på Livihop genom våra nyhetsbrev och även i fortsättningen kan skicka er lönespecifikation per mejl.

Vi utgår från att vi har ert samtycke även i fortsättningen men om ni inte längre önskar få vårt nyhetsbrev eller lönebesked via e-post kan ni när som helst avregistrera er genom att kontakta oss på ekonomi@livihop.se eller ringa till oss på 010-15 15 900.