”VI BIDRAR MED ÖKAD LIVSKVALITET FÖR VÅRA UPPDRAGSGIVARE.”

Vill du veta mer vad det betyder?

”PERSONLIG ASSISTANS UTEFTER VARJE INDIVIDS BEHOV.”

Vill du veta mer vad det betyder?

Livihopgruppen

Livihopgruppen är en av Sveriges ledande aktörer inom personlig assistans. Vi är inte störst, men vi vill gärna tro att vi leder vägen framåt genom att ständigt försöka förnya och förbättra vår verksamhet. Utgångspunkten för allt vi gör är enkel. Vi tror på alla människors lika värde. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Vår uppgift att ta bort så många barriärer som möjligt för att skapa ökad livskvalitet utifrån varje individs förutsättningar och funktionsvariationer. Vår värdegrund svarar mot de egenskaper som präglar en god medmänniska.

Allt börjar med individen

Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, vill vi bidra till att öka livskvaliteten för våra uppdragsgivare. Det gör vi genom att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa maximal nytta av de assistansersättning de är berättigade till.

Assistansbidraget är grunden för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet och härrör från samhällets vilja att skapa ett mer jämställt samhälle. Det är ett stort ansvar mot både individ och samhälle att hantera dessa resurser på bästa möjliga sätt.

Transparens och kontroll skapar kvalitet

Vi erbjuder en lösning som ger våra uppdragsgivare möjlighet att själva bestämma och styra över sin assistans. Från hantering av personal och budgetering av assistanstimmar till kontroll över assistansens innehåll. Systemet ger individen kontroll över hela processen och skapar total transparens i hur assistansbidraget nyttjas. I en sådan miljö ges inte utrymme för bristande kvalitet eller svag resurshantering.